Porównanie Macierzy RAID 5 i RAID 6

Redundant Array of Independent Disks (RAID) to technologia służąca do przechowywania danych na wielu dyskach twardych, co zwiększa wydajność i zapewnia redundancję danych. RAID 5 i RAID 6 to dwie popularne konfiguracje macierzy RAID, które oferują różne poziomy wydajności i ochrony danych. W tym artykule dokonamy porównania obu tych konfiguracji, analizując ich wady i zalety oraz najczęstsze zastosowania.

RAID 5:

Zalety i Wady RAID 5 wymaga co najmniej trzech dysków i zapewnia równowagę między wydajnością, dostępną przestrzenią na dane i ochroną danych. Dane i informacje parzystości są rozłożone równomiernie na wszystkich dyskach.

Zalety:

 1. Wydajność: RAID 5 oferuje dobrą wydajność zarówno w odczycie, jak i zapisie danych dzięki zastosowaniu techniki stripingu.
 2. Optymalne wykorzystanie przestrzeni: Wszystkie dyski oprócz jednego są wykorzystywane do przechowywania danych, co zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni.
 3. Ochrona danych: RAID 5 jest w stanie wytrzymać awarię jednego dysku bez utraty danych dzięki informacjom parzystości.

Wady:

 1. Odbudowa danych: Proces odbudowy danych po awarii dysku jest czasochłonny i obciąża pozostałe dyski, co zwiększa ryzyko kolejnej awarii w tym okresie.
 2. Zapisywanie danych: Zapisywanie danych na RAID 5 jest wolniejsze niż czytanie, ponieważ wymaga dodatkowych operacji obliczeniowych związanych z parzystością.
 3. Skalowalność: Skalowanie RAID 5 może być problematyczne, ponieważ wymaga odbudowy całej macierzy.

RAID 6:

Zalety i Wady RAID 6, podobnie jak RAID 5, stosuje striping z parzystością, ale dodaje drugi poziom parzystości, co zapewnia dodatkową ochronę danych. RAID 6 wymaga co najmniej czterech dysków.

Zalety:

 1. Wyższa odporność na awarie: RAID 6 może przetrwać awarię dwóch dysków jednocześnie, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych macierzy z wieloma dyskami.
 2. Bezpieczeństwo danych: Podwójna parzystość zapewnia lepszą ochronę danych, zwłaszcza w dużych systemach przechowywania.
 3. Stabilność w przypadku awarii: Proces odbudowy jest bezpieczniejszy, ponieważ nawet w przypadku awarii jednego dysku macierz nadal jest chroniona przez drugi poziom parzystości.

Wady:

 1. Koszt: RAID 6 wymaga więcej dysków, co zwiększa koszt całkowity systemu.
 2. Spadek wydajności: Podwójna parzystość RAID 6 powoduje, że zapis danych jest wolniejszy niż w przypadku RAID 5.
 3. Utrata przestrzeni na dane: Dwa dyski są wykorzystywane na informacje parzystości, co zmniejsza dostępną przestrzeń na dane.

Najczęstsze Zastosowania RAID 5 jest często stosowany w średnich przedsiębiorstwach i aplikacjach, gdzie ważna jest równowaga między wydajnością a ochroną danych. Idealnie nadaje się do systemów, które wymagają szybkiego odczytu danych, takich jak serwery plików i serwery baz danych.

RAID 6 jest preferowany w środowiskach, gdzie bezpieczeństwo danych jest krytyczne, szczególnie tam, gdzie macierze składają się z wielu dużych dysków. Jest często wykorzystywany w dużych centrach danych, systemach archiwizacji danych oraz w miejscach, gdzie ryzyko awarii dwóch dysków jednocześnie jest znaczące.

Podsumowanie Wybór między RAID 5 a RAID 6 zależy od konkretnych potrzeb organizacji. RAID 5 oferuje dobrą równowagę między wydajnością, kosztem i ochroną danych, podczas gdy RAID 6 zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa kosztem wydajności i dostępnej przestrzeni na dane. Decyzja o wyborze konkretnego typu RAID powinna być podjęta po analizie wymagań dotyczących pojemności, wydajności i ochrony danych. Więcej na temat macierzy RAID w serwerowniach w tym artykule.