Często spotykamy się z sytuacją, gdzie użytkownicy uszkodzonych dysków udzielają sobie wzajemnie porad, co robić w przypadku awarii dysku twardego, za pośrednictwem Internetu. Unikają jak ognia profesjonalnych firm zajmujących się odzyskiem Danych. Trochę nas to dziwi, bo w większości z nich ocena uszkodzeń jest zupełnie darmowa. Zamiast skontaktować się z profesjonalnym laboratorium odzyskiwania Danych, próbują na własną rękę ,bez zdiagnozowania i na oślep, odzyskiwać dane.

W wielu przypadkach sami użytkownicy upraszają się o utratę ważnych Danych – pobierając oprogramowanie i starając się używać bardzo specjalistycznych narzędzi, aby uzyskać dostęp do dysków twardych, które są fizycznie uszkodzone. Wiele narzędzi do „naprawiania” dysków twardych jest na Internecie ogólno dostępnych. Najczęściej w wersjach próbnych. Działają one na zasadzie skanowania. Jednak programy te są bardzo niebezpieczne dla nośnika w przypadku jego fizycznego uszkodzenia. Jeśli nie jesteś w stanie stwierdzić stanu dysku i do końca nie wiesz, jak używać tego oprogramowania, możesz uczynić wiele złego kondycji nośnika, a tym samym swoim danym.

Jeżeli dysk HDD nie działa, z dużym prawdopodobieństwem, winna jest zwykle głowica. Tu niestety nie da się nic zrobić za pomocą nawet najlepszego softu. Często, również zdarzają się przypadki, gdzie natężenie pola magnetycznego w określonym miejscu talerza, jest na tyle niskie, że uniemożliwia odczyt danych. Dysk wtedy zapisuje błędy odczytu w specjalnych dziennikach znajdujących się w specjalnej tabeli błędów. Każdy błąd znaleziony na dysku twardym zapisze się w tabeli. Zbyt duża ilość błędów przeładuje tabelę, co w konsekwencji spowoduje awarię nośnika.

Owszem można znaleźć na internecie programy, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do strefy serwisowej (normalnie niedostępnej dla użytkownika) i tabeli błędów, ale niezalecamy ingerowania w tą strefę osobom, które nie mają doświadczenia w odzyskiwaniu Danych. Za pomocą wyżej wymienionych programów można nawet wyczyścić tabelę błędów.

Tabela ta składa się z P-listy, która zawiera pierwotne błędy dysku, które zostały wykryte jeszcze w fazie produkcyjnej i zawiera sektory, które są wyłączone z zapisu, i G-listy – przyrostowej tablicy błędów, która zawiera informacje o sektorach, które uległy uszkodzeniu podczas użytkowania dysku. Jeżeli chodzi o G-listę, to można ją wyczyścić, bez konsekwencji utraty Danych, gdyż znajdują się one poza strefą serwisową dysku. Wyczyszczenie natomiast P-listy, często uniemożliwi całkowicie odzysk Danych, gdyż w ten sposób można przypadkowo zmienić adresy zapisanych plików na dysku, a ich odnalezienie może być problematyczne nawet dla inżyniera specjalisty. Modyfikacja P-listy często powoduje całkowitą utratę dostępu do dysku.

Wniosek z tego płynie jednoznaczny. Jeżeli nie masz zawodowego doświadczenia w  odzyskiwaniu danych, lepiej żebyś samodzielnie nie próbował naprawiać dysków. Posiadanie oprogramowania o dużych możliwościach, nie daje żadnej gwarancji odzysku Danych, ale daje realne szanse bezpowrotnej ich utraty.

Najlepszą metodą na zapobieganie utraty Danych jest systematyczne robienie backupu oraz częste kontrolowanie systemu S.M.A.R.T., (narzędzia do monitoringu zaimplementowanego w dysk twardy) służącego do regularnego sprawdzania kondycji i długości życia dysku. Jeżeli system ten zasygnalizuje zbyt wiele błędów należy brać pod uwagę jak najszybszą wymianę dysku.

Warto też skorzystać z profesjonalnego laboratorium, chociażby po to, żeby stwierdzić rodzaj usterki Twojego dysku i podjąć najwłaściwsze kroki.